STOPZETTING VAN ONZE HYDROWINKEL!!
Nat. 102 - INT1480 - Noordzee Frans-Belgische Kust

Nat. 102 - INT1480 - Noordzee Frans-Belgische Kust

Normale prijs €26.00 excl. BTW In verkoop

Binnenkort verschijnt er een nieuwe editie waardoor de huidige editie niet meer te bestellen is.
Indien u deze editie toch wenst aan te kopen, gelieve contact op te nemen met hydrowinkel@mow.vlaanderen.be

Nat. 102 - INT1480 - Schaal 1/60.000 - Afm. 115 x 84cm - editie dec. 2018

Deze kaart gaat van Duinkerke tot Oostende en bevat detail plannen voor de havens van Nieuwpoort (schaal 1/20.000) en Oostende (schaal 1/15.000).

Download de verbeteringen aan deze kaart