Bijwerken van publicaties

Het bijwerken van papieren zeekaarten en hydrografische publicaties gebeurt aan de hand van de Berichten aan Zeevarenden (BaZ). Deze worden tweewekelijks uitgegeven door de Vlaamse Hydrografie in boekvorm en verschijnen ook op de website van Afdeling Kust.

Naast de Berichten aan Zeevarenden (BaZ) worden door het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)  NAVAREA – berichten opgemaakt. Deze Navigational Warnings bevatten informatie die de zeevarenden nodig  hebben voor een veilige navigatie. Meer informatie m.b.t. de inhoud van de NAVAREA berichten is terug te vinden in de ‘Manual on Safety Information’ op imo.org.


De Navigational Warnings worden uitgezonden totdat de situatie terug hersteld is of tot wanneer de berichten gepubliceerd worden in de Berichten aan Zeevarenden.


De Navigational Warnings worden door Oostende Radio op vaste tijdstippen uitgezonden op de Navtex, VHF en MF marifoonkanalen (zie BAZ N°1 – art. 1/4).