Zeekaartensets

Dekkingsgebied:
• Westerschelde en Zeeschelde tot Wintam
• Kanaal Gent-Terneuzen

Een kaartenset bestaat uit meerdere losse kleine kaartbladen die elkaar overlappen en samen gebundeld zijn in een map.
Elke kaartenset heeft een legende waarin de meeste gekarteerde symbolen verklaard worden, deze komen grotendeels overeen met de INT 1 die hiervoor beschreven staat. Op iedere nieuwe gepubliceerde kaart staat aangeduid tot welk nummer van de Berichten aan Zeevarenden (BaZ) de bijwerking is doorgevoerd.
Overzichtskaart
2 producten