Zeekaarten

Papieren zeekaarten zijn nationale en internationale enkelvoudige grote kaartbladen.
Door diverse lidstaten van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) worden INTernationale papieren  zeekaarten uitgegeven. Deze kaarten kunnen door de andere lidstaten worden opgenomen in de eigen nationale serie. Dit is mogelijk geworden door een verregaande standaardisatie van de presentatie. Naast een wereldomvattende serie INT-kaarten op een schaal van 1:3,5 miljoen tot 1:10 miljoen groeit het aantal beschikbare middel- en grootschalige INTkaarten aanzienlijk. Een deel van de Belgische papieren kaarten maakt deel uit van deze INT-kaartserie. Behalve het internationale nummer (in magenta, met voorvoegsel ‘INT’) krijgen deze kaarten ook een Belgisch kaartnummer. Onze papieren zeekaarten zijn in deze catalogus opgenomen.
De gekarteerde symbolen en hun verklaring zijn terug te vinden in de publicatie INT 1.
Op iedere nieuwe gepubliceerde kaart staat aangeduid tot welk nummer van de Berichten aan Zeevarenden (BaZ) de bijwerking is doorgevoerd.

Overzichtskaart

5 producten