Overzichtskaarten

Dekkingsgebied:
• Westerschelde (Vlissingen tot Antwerpen)
• Belgische Noordzee


Deze kaarten bestrijken een groot gebied en kunnen dus gebruikt worden als overzichtskaart. Ze worden gedrukt op enkelvoudige grote kaartbladen.
De gekarteerde symbolen en hun verklaring zijn terug te vinden in de publicatie INT 1.
De nautische informatie is correct tot de datum vermeld links onderaan de kaart. Deze kaarten zijn niet geschikt voor navigatie want ze worden niet bijgewerkt via de Berichten aan Zeevarenden (BaZ).

Overzichtskaart

3 producten