Hydrografische publicaties

2.1. BaZ
Om de 2 weken publiceert de Vlaamse Hydrografie “Berichten aan Zeevarenden”, ook wel BaZ genoemd. Het eerste nummer van deze brochure, de BaZ nr. 1, bevat de berichten die permanent van kracht zijn. In de publicatie verschijnt recente informatie die voor de scheepvaart van belang is, met aanvullingen en correcties op de zeekaart. De informatie is uiterst divers; ze bevat zowel de data en tijdstippen van de schietoefeningen van het leger, gegevens over nieuwe boeien die op zee uitgelegd zijn, als info over recent bekende wrakken en obstakels. Veel van deze gegevens kunnen onmiddellijk worden gebruikt om de zeekaarten bij te werken. Dankzij deze bijwerkingen kunnen de zeelui steeds de meest recente informatie van hun zeekaart aflezen. Zo beschikken zij over een betrouwbaar hulpmiddel tijdens hun reizen op zee.


2.2. Getijboekjes en getijtafels
Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart, die moet afrekenen met  ondiepten en zandbanken. De Vlaamse Hydrografie bepaalt de waterstanden in de getijmeetposten in Nieuwpoort,  Oostende en Zeebrugge. Uit analyse van langdurige metingen worden getijvoorspellingen berekend. Elk jaar geven wij zowel toeristische getijboekjes als professionele getijtafels uit waarin de voorspellingen worden gepubliceerd. De  professionele getijtafels bevatten alle waterstanden voor het lopende jaar in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. De getijgegevens voor Vlissingen worden aangeleverd door Rijkswaterstaat, Nederland. De getijgegevens voor Prosperpolder, Antwerpen en Wintam worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. De Vlaamse Hydrografie berekent de getijgegevens voor Blankenberge op basis van extrapolatie.


2.3. IALA-betonningssysteem
Bebakening dient als hulpmiddel en ter aanvulling van de zeekaart om veilig te navigeren. Tot in de jaren ’60 had elk land met een kust zo ongeveer zijn eigen signalisatie, wat uiteraard tot verwarring en zelfs ongevallen leidde.  De International Association of Lighthouse Authorities (IALA), die in Frankrijk gevestigd is, heeft daarom een internationaal betonningssysteem ingevoerd dat wereldwijd wordt gebruikt.  Alle uitleg over deze  betonning vind je in de publicatie “Maritiem Betonningssysteem”.


2.4. Lichtenlijst
De lichtenlijst die sedert 1993 om de 3 à 4 jaar wordt uitgegeven, geeft een opsomming en beschrijving van de lichten en mistseinen op zee, op de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen. Correcties en aanvullingen op de lichtenlijst worden in de BaZ gepubliceerd. 

2.5. Stroomatlas
De stroomatlas voor de Vlaamse Banken - Noordzee geeft de stroming weer voor spring- en doodtij gerefereerd naar het getij van Zeebrugge; dit voor elk uur vanaf 6 uur voor tot en met 6 uur na het hoogwater te Zeebrugge.

In de stroomatlas van het Belgisch Continentaal Plat worden de stroomsnelheden weergegeven voor het gemiddeld middeltij, gemiddeld springtij en gemiddeld doodtij. De stroominformatie is gebaseerd op modelresultaten a.h.v. metingen uitgevoerd met Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). De kaartjes zijn opgesteld voor alle volle uren van het getij. In de periode van grote veranderingen rond hoog- en laagwater is de frequentie verhoogd tot alle 20 minuten. Op de kaartjes zijn de IMOD-vaarbegrenzingen, de belangrijkste markeringsboeien en de meetpalen op het Belgisch Continentaal Plat eveneens weergegeven.

8 producten